Otrzymaliśmy certyfikat rejestracji nazwy hodowli Sakot *PL , od teraz jesteśmy legalną hodowlą ze swoim przydomkiem.